Tôi muốn thay đổi địa chỉ công ty trên bản in đơn hàng thì làm thế nào?


Cách thay đổi địa chỉ trên bản in đơn hàng:

- Vì bản in đơn hàng lấy thông tin từ phần thông tin công ty nên nếu bạn muốn thay đổi địa chỉ ở bản in, bạn vào phần cài đặt, chọn thông tin công ty và thay đổi địa chỉ ở đây. ( lưu ý: phải có quyền admin)

Hình ảnh hướng dẫn:


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận