Tôi muốn thay đổi các chỉ tiêu tổng hợp tự nhập thì vào đâu?


Để thay đổi chỉ tiêu tổng hợp tự nhập giao cho các bạn, anh/chị thao tác như sau:

- Vào KPI (F7) -> Danh sách KPI -> Giao chỉ tiêu cho nhân viên -> click bút sửa vào phiếu KPI cần sửa 


Tại màn hình này, anh/chị thao tác sửa lại các chỉ tiêu cho các bạn


- Nếu anh/chị muốn nhập các thông số thực tế của các bạn trong chỉ tiêu tổng hợp này, anh/chị click vào phiếu KPI cần nhập


Click vào chữ "i" cạnh mục Chỉ tiêu tổng hợp -> Thay đổi


Sau đó, anh/chị nhập các thông số thực tế của các bạn nhân viên qua mục cột "Thực tế" tương ứng với từng chỉ tiêu


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận