Tôi muốn tạo chữ ký của email cá nhân và email hệ thống thì làm thế nào?


Để cài đặt chữ ký trong email cá nhân và email hệ thống, anh/chị thao tác như sau:

1. Chữ ký trong email cá nhân:

Anh/chị vào Cài đặt -> Sửa thông tin cá nhân -> Nhập chữ ký 2. Chữ ký trong email hệ thống:

Anh/chị vào Cài đặt -> Email Marketing -> Nhập chữ ký 


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận