Tôi muốn tạo auto gửi sms cho KH sau 5 tháng phát sinh đơn hàng


Chào anh chị

Để tạo automation gửi sms cho khách hàng sau 5 tháng KH phát sinh đơn hàng, anh chị thao tác như sau:


Phần Hành động, anh chị chọn hành động Tạo mới đơn hàng, với điều kiện Đơn hàng bán

Phần Hệ quả, anh chị điền số ngày tương đương với 5 tháng để gửi sms cho khách hàng

Chúc anh chị thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận