Tôi muốn tạo auto gửi mail cho khách hàng đăng ký vào form nhưng không chọn chiến dịch thì làm sao


Để gửi mail cho những khách hàng đăng ký vào form mà form không setup chọn chiến dịch, anh/chị có thể tạo atuto như sau:LƯU Ý: nếu khi setup form không chọn chiến dịch, trường hợp khách hàng đăng ký lại trùng số điện thoại hoặc email hệ thống sẽ không sinh ra khách hàng mới nên sẽ không có được thông tin nếu khách hàng đăng ký lại.
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận