Tôi muốn tải danh sách khách hàng trong chiến dịch thì làm thế nào?


Chào anh chị

Để  tải danh sách khách hàng ( danh sách cơ hội) trong chiến dịch anh chị làm như sau:

Vào chi tiết chiến dịch => Xem chi tiết dưới dạng cột

 +) Nếu anh chị muốn tải tất cả cơ hội trong chiến dịch thì thao tác như sau:


 +) Nếu anh chị muốn tải cơ hội theo từng bước trong chiến dịch thì thao tác như sau:


Cảm ơn anh chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận