Tôi muốn sau khi khách hàng mua hàng sẽ tạo công việc chăm sóc khách hàng


Sau khi khách hàng mua hàng sẽ tạo công việc chăm sóc khách hàng cho nhân viên, anh/chị có thể thiết lập tự động theo auto sau:

- Vào Marketing Automation -> Thêm mới -> Bắt đầu ngay

 • ĐIỀU KIỆN: chọn hành động Tạo mới đơn hàng -> nháy đúp chuột và thiết lập điều kiện Loại đơn hàng -> Equal -> Đơn hàng bán -> Cập nhật


 • HỆ QUẢ: chọn hành động Thêm mới công việc -> nháy đúp chuột và thiết lập hệ quả tạo công việc Chăm sóc khách hàng tương ứng 

  • Nối điều kiện và hành động để liên kết auto -> điền tên auto -> Kích hoạt để bắt đầu chạy auto

  - Trong trường hợp anh/chị cần thiết lập sau ... ngày kể từ ngày tạo đơn hàng mới cần tạo công việc cho nhân viên chăm sóc, anh/chị thiết lập thêm điều kiện chờ trong auto 


  Và nối auto lại như hình:


  LƯU Ý:
  - Anh/chị cần có quyền Marketing Automation mới có thể thiết lập

  - Auto sẽ bắt đầu chạy kể từ khi được kích hoạt, đối với các khách hàng đã tạo đơn hàng trước khi kích hoạt auto sẽ không tự động giao việc cho nhân viên

  Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

  Bài Viết Liên Quan
  Không có bài viết liên quan
  Bình Luận

  Viết Bình LuậnCancel Reply


  Bài viết nhiều bình luận