Tôi muốn sao chép mẫu email cũ trên Getfly 4.0 thì phải làm thế nào?

Marketing - Email

16 lượt xem

14/10/2020

Để sao chép mẫu email cũ trên Getfly 4.0, anh/chị có thể thao tác như sau:

- Bước 1: Vào Email Marketing -> Thêm mới


- Bước 2: Chọn mẫu email cần sao chép
- Bước 3: Chỉnh sửa lại mẫu mail -> chọn Lưu mẫu và đặt tên mẫu mail mới


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thị Thanh Tân

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan