Tôi muốn phân quyền xem khách hàng theo nhóm khách hàng thì như thế nào


Hiện tại trên hệ thống Getfly chưa có phần phân quyền xem khách hàng theo nhóm khách hàng.

Anh/chị có thể phân quyền theo người phụ trách khách hàng hoặc theo phòng ban.

Có thể mỗi phòng ban sẽ phụ trách riêng một nhóm đối tượng khách hàng cụ thể anh/chị có thể sử dụng phần phân quyền xem khách hàng theo phòng banBài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận