Tôi muốn nhận thông báo trên hệ thống về email?


Bạn muốn nhận thông báo về email thì các bạn vào "cài đặt"rồi vào thông báo qua email để tích các thông báo mà mình cần (hình ảnh minh họa)


Hoặc bạn cũng có thể tích chọn những thông báo mà bạn muốn trên hệ thống, bạn cũng vào cài đặt rồi vào thông báo từ hệ thống để tích chọn những thông báo mà mình muốn.


Chúc các bạn thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận