Tôi muốn nghe lại cuộc gọi của nhân viên ở đâu?


Có 3 cách nghe lại cuộc gọi: 1. Vào module CSKH --> chọn "Call Center", sẽ thống kê các cuộc gọi (Toàn tổng đài, từng nhân viên).

2. Vào chi tiết của một khách hàng, chọn tab "Giao dịch", chọn mục "Cuộc gọi", sẽ nghe được các cuộc gọi liên quan tới khách hàng đó.


3. Trong chi tiết khách hàng, mục trao đổi--> tích chọn vào ô LOGS sẽ thấy các cuộc gọi và nghe lại cuộc gọi.Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận