Tôi muốn lọc ra những công việc của tôi ?

Đào tạo mindset

288 lượt xem

24/05/2018


                             Để tìm công việc của chính mình ta cần làm những bước sau :

                                                B1 : Trỏ chuột vào  .

                                                B2 : Chọn phần công việc.

                                                B3 : Chọn mục công việc của tôi .

                                                B4 : xem các dự án , công việc mà chúng ta đã đặt trước.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan