Tôi muốn lọc ra những công việc của tôi ?                             Để tìm công việc của chính mình ta cần làm những bước sau :

                                                B1 : Trỏ chuột vào  .

                                                B2 : Chọn phần công việc.

                                                B3 : Chọn mục công việc của tôi .

                                                B4 : xem các dự án , công việc mà chúng ta đã đặt trước.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận