Tôi muốn lọc KH đã mua hàng 2 lần trở lên thì làm thế nào?


Cách tìm kiếm tất cả KH đã mua hàng từ 2 lần trở lên trên hệ thống GetFly:

- Ngoài màn hình F2 ấn tìm kiếm nâng cao

- Chọn hình thức mua hàng là đã mua, số đơn hàng lớn hơn hoặc bằng 2

- Với điều kiện KH lên đơn hàng trên hệ thống.
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận