Tôi muốn lọc các đơn hàng chưa xuất kho thì làm thế nào?


Để có thể lọc các đơn hàng chưa xuất kho thì anh/chị cần phải sử dụng quy trình duyệt kho. 


Và để lọc được các đơn hàng đã tạo phiếu xuất kho nhưng chưa được duyệt (các đơn hàng chưa xuất kho), anh/chị vào Bán hàng (F4) -> Lọc bổ sung -> Chờ xuất


Tại danh sách này sẽ hiển thị danh sách các đơn hàng đang chờ xuất kho (tạo phiếu xuất kho nhưng chưa duyệt):


Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận