Tôi muốn lọc các cơ hội trong một chiến dịch theo thời gian tùy chọn thì làm như thế nào?


Muốn lọc các cơ hội trong chiến dich theo thời gian tùy chọn thì phải vào chi tiết chiến dịch đó và nhấp vào biểu tượng thời gian  góc phải phía trên màn hình và nhập ngày tạo cơ hội.

Hình ảnh :


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận