Tôi muốn kiểm tra lại thông tin các công việc trong tháng của nhân viên ta làm như thế nào ?


Để kiểm tra lại thông tin công việc của nhân viên trong tháng ta làm như sau :

Bước 1 : Trỏ chuột vào muc KPI.

Bước 2 : Chọn mục công việc.

Bước 3 : Chọn ra các điều kiện cần tìm kiếm về công việc của nhân viên.

Bước 4 : Chọn mốc thời gian cần liệt kê.

Bước 5 : Tất cả các công việc đều đã đc liệt kê ở dưới , sử dụng lăn chuột để xem toàn bộ thông tin.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận