Tôi muốn khôi phục sản phẩm đã xoá trên hệ thống


1. Để khôi phục sản phẩm  trước tiên anh/chị  phải có quyền xoá sản phẩm  

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/thang_5/kh%C3%B4i_ph%E1%BB%A5c_1.png

2. Sau khi có quyền anh / chị vào mục sản phẩm chọn mục " Đã xoá"  click vào thao tác khôi phục sản phẩm- biểu tượng hình tròn

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/thang_5/kh%C3%B4i_ph%E1%BB%A5c_2.png

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận