Tôi muốn kết nối sms CMC vào hệ thống Getfly


Để kết nối sms CMC vào hệ thống Getfly, anh chị cần làm các bước sau:

1: Tạo yêu cầu ticket báo kết nối sms CMC

2: Gửi các thông tin sau để Getfly kết nối:

- Brandname 
- Tài khoản của CMC
- Mật khẩu CMC

3: Sau khi xử lý xong Getfly sẽ báo lại cho anh chị qua ticket.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận