Tôi muốn kết nối sms CMC vào hệ thống Getfly

Marketing - SMS Brandname

328 lượt xem

27/06/2019

Để kết nối sms CMC vào hệ thống Getfly, anh chị cần làm các bước sau:

1: Tạo yêu cầu ticket báo kết nối sms CMC

2: Gửi các thông tin sau để Getfly kết nối:

- Brandname 
- Tài khoản của CMC
- Mật khẩu CMC

3: Sau khi xử lý xong Getfly sẽ báo lại cho anh chị qua ticket.


0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan