Tôi muốn gửi thông báo cho kế toán khi có đơn hàng mới được tạo


Cách tạo auto thông báo cho kế toán khi có đơn hàng mới được tạo:

B1 : Vào marketing automation thêm mới

B2 : Đặt tên quy trình

B3 : chọn hành động: tạo mới đơn hàng với điều kiện là đơn hàng bán ( hoặc đơn hàng nhập)

B4: Hệ quả chọn gửi thông báo cho nhân viên, chọn người nhận là tài khoản kế toán

B5: Ấn lưu về kích hoạt autoCảm ơn anh/chị đã quan tâm!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận