Tôi muốn gửi sms đi từ GetFly thì phải làm thế nào?


- Chọn đối tác sms phù hợp để kết nối
*Bảng danh sách các đối tác GetFly đã kết nối: http://wiki.getfly.vn/danh-sach-doi-tac-sms-1.html

*Nên chọn các đối tác mà GF đã kết nối, nếu đối tác sms bạn chọn mà GF chưa kết nối thì bạn cần gửi thông tin API để KT GF ktra xem có kết nối được không? Thời gian kết nối là bao lâu? Chi phí kết nối như thế nào?

- Các DN sẽ làm việc với bên đối tác sms để đăng ký tài khoản sử dụng, tên brandname. Sau khi  làm việc với bên sms xong, bên sms báo đã kích hoạt tài khoản, tên brandname và gửi thông tin đăng nhập cho chủ Tài khoản thì chủ Tài khoản sẽ gửi những thông tin cần thiết cho GF để bộ phận Kỹ thuật GetFly sẽ hỗ trợ tích hợp sms

* GetFly chỉ hỗ trợ tích hợp sms brandname

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận