Tôi muốn giới thiệu khách hàng thì làm như thế nào?


Chào anh chị

Khi anh chị muốn giới thiệu khách hàng sử dụng phần mềm thì anh chị thao tác như sau:

Click vào dấu hỏi chấm cạnh tên của mình => Báo lỗi hệ thống => Nhập email và mật khẩu => Giới thiệu


Anh chị click vào thêm mới và điền thông tin người có nhu cầu sử dụng phần mềm rồi ấn Giới thiệu


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận