Tôi muốn đặt lịch hẹn tự động chăm sóc sau 5 ngày kể từ ngày bắt đầu lên đơn hàng


Tôi muốn sau 5 ngày, 30 ngày kể từ khi khách hàng mua hàng sẽ tự động tạo lịch hẹn nhắc liên hệ lại khách để chăm sóc thì anh/chị có thể thao tác như sau:

Vào mục Marketing Automation -> Thêm mới

- Điều kiện:

Theo hành động -> Tạo mới đơn hàng -> Loại đơn hàng -> Equal -> Đơn hàng bán

- Hệ quả:

Chọn giao việc -> thiết lập sau 5 ngày -> Điền tên công viêc, chọn loại công việc, chọn dự án, nhập nội dung công việc -> Chọn người giao việc và nhân việc (Mặc định đang là giao cho người thực hiện đơn hàng bán đó)

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận