Tôi muốn cho toàn bộ những người đăng ký vào 1 nhóm mới nhưng không bỏ nhóm cũ?


Để nhập danh sách KH đó lên mà không làm thay đổi nhóm cũ các bạn cần  thực hiện như sau :

Thêm mới 1 cột  trong định nghĩa dữ liệu khách hàng (VD: Ghi chú)

- Trong file upload KH cột "ghi chú" của các KH này các bạn  để chung 1 dữ liệu, em giả sử là "cần thêm nhóm mới"

Trong file upload KH các bạn  xoá cột nhóm KH đi (xoá cả cột), như thế khi upload hệ thống bỏ qa cột nhóm KH. Upload danh sách (đã xoá cột nhóm) lên hệ thống, chọn ghi đè nếu trùng mã

Lọc KH theo trường "ghi chú" với dữ liệu "cần thêm nhóm mới", sẽ ra danh sách KH  cần thêm mới nhóm, các bạn  tích chọn các KH đó và thao tác thêm mới nhóm với nhiều KH hoặc tạo cơ hội vào chiến dịch nếu cần nữa.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận