Tôi muốn chỉnh sửa thứ tự các trường trong optin form thì làm như thế nào ?

Marketing - Opt-In Form Landing Page

496 lượt xem

10/01/2018

Muốn chỉnh sửa thứ tự các trường trong optin form thì ngoài 11 trường mặc định của hệ thống chỉ cần kéo thả thay đổi thứ tự các trường ở phần cài đặt khách hàng trong định nghĩa dữ liệu là được.

 

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Phạm Phương Thảo

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan