Tôi muốn chỉnh sửa thông tin công ty và đia chỉ công Ty ở bản in đơn hàng thì làm thế nào?


Bạn muốn chỉnh sửa thông tin công ty và địa chỉ công ty ở bản in đơn hàng thì bạn vào cài đặt "thông tin công Ty"


Sau đó sẽ hiện ra 1 trang thông tin công ty bạn điền tên công ty và địa chỉ và 1 số thông tin khác , rồi bạn ấn cập nhập là được, thfi khi in ra bản in đơn hàng sẽ hiển thị luôn thoogn tin mới cho mình ở đây.


Chúc các bạn thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận