Tôi muốn chỉnh sửa số thập phân?


Nếu anh chị muốn đổi tiền tệ số thập phân thì bạn vào cài đặt> cài đặt chung> vào mục tiền tệ

Nếu các bạn muốn dấu thập phân(dấu phẩn) ở số mấy thì bạn điền vào như hình ảnh minh họa phía dưới 

Chúc các bạn may mắn!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận