Tôi muốn chính sửa nguồn KH của tất cả khách hàng trên hệ thống thì làm thế nào?


Chào anh chị

Để chỉnh sửa và thêm mới nguồn khách hàng của tất cả khách hàng trên hệ thống (có nhiều nguồn khác nhau)  anh chị có thể thao tác như sau:

- Vào Cài đặt = > CRM => Nguồn khách hàng => thêm mới nguồn khách hàng


Sau khi tạo mới nguồn KH xong, anh chị download file danh sách khách hàng trên hệ thống về rồi chỉnh sửa/ thêm mới nguồn KH. Sau khi chỉnh sửa, anh chị upload file đó lên hệ thống, click vào Ghi đè dữ liệu nếu trùng mã để cập nhật dữ liệu khách hàng.Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận