Tôi muốn chỉnh sửa các thông tin trong hợp đồng mua bán thì làm thế nào?


Chào anh chị

Để thay đổi các phần trong Hợp đồng mua bán trên Getfly như Loại hợp đồng, thời gian hiệu lực thì anh chị thao tác như sau:Vào Cài đặt => HRM => Hợp đồng. Tại đây anh chị có thể chỉnh sửa hoặc thêm các trường thông tin liên quan đến Hợp đồng ví dụ như Loại hợp đồng, thời gian hiệu lực đối với Loại hợp đồng mua bán, Hình thức làm việc, Cài đặt thời gian nâng bậc lương đối với loại hợp đồng nhân sự.


Để thêm các trường thông tin mới, anh chị thao tác tương tự như với phần Định nghĩa dữ liệu 

Chúc anh chị thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận