Tôi muốn chèn optinfrom lên landingpage thì làm thế nào?


Bạn muốn chèn optinfrom lên landingpage trước tiên bạn vào tạo optinfrom, optinfrom bạn có muốn đổ về chiến dịch hay không hay cơ hội đổ về ai là người phụ trách bạn cũng setup ở đây luôn, rồi bạn ấy lưu


Sau đó bạn vào tad " Landingpage" chọn mẫu rồi chỉnh sữa theo yêu cầu của mình , tại góc tay phải màn hình khi bạn muốn chọn optifrom bạn đánh tên optin mà mình mới tạo rồi kéo sang , sau đó ấn "lưu" vậy là đã chèn optin vào langdingpage xong!


Lưu ý! không copy mã nhúng  chèn vào langdingpage sẽ sinh ra 2 form.

Chúc các bạn thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận