Tôi muốn cài tin nhắn tự động cho khách hàng có Phương thức thanh toán là BANK thì làm thế nào?


Vì hiện tại phần automation trên hệ thống chưa hỗ trợ lấy thông tin phương thức thanh toán trên đơn hàng nên để cài tin nhắn tự động cho khách hàng anh/chị có thể chuyển thông tin này lưu trong thông tin khách hàng để setup auto. Anh/chị có thể tham khảo 1 trong 2 cách sau:

- Cách 1: Tạo nhóm khách hàng mới là "Thanh toán qua BANK" -> khi khách hàng thanh toán ngân hàng anh/chị chuyển khách hàng sang nhóm "Thanh toán qua BANK" (1 khách hàng có thể nằm trong nhiều nhóm) và thiết lập auto cụ thể như sau:

  • Điều kiện:

Theo hành động -> Chỉnh sửa thông tin khách hàng -> Nhóm khách hàng -> In -> Thanh toán qua BANK

  • Hệ quả:

Chọn gửi SMS -> Chọn brandname -> Để người nhận là Khách hàng liên quan -> Điền nội dung sms gửi đi


- Cách 2: Thêm mới trường thông tin Khách hàng là "Phương thức thanh toán" (có thể để dạng dữ liệu là Select list -> option là Qua Bank)


 và thiết lập auto cụ thể như sau:

  • Điều kiện:

Theo hành động -> Chỉnh sửa thông tin khách hàng -> Phương thức thanh toán -> In -> Qua Bank 

  • Hệ quả:

Chọn gửi SMS -> Chọn brandname -> Để người nhận là Khách hàng liên quan -> Điền nội dung sms gửi đi


LƯU Ý:

- Tin nhắn auto sẽ giới hạn 1 trang, chứa 160 kí tự không dấu và không chứa từ khóa quảng cáo

Cảm ơn anh/chị đã đọc. Chúc anh/chị có 1 trải nghiệm tuyệt vời với Getfly!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận