Tôi muốn biết báo giá nào của tôi đã được lên đơn hàng ?


     Để xem những báo giá đã được lên đơn hàng ta làm như sau " B1 : Ta chọn mục bán hàng.

B2 : Ta chọn phần báo giá.

B3 : Ta click vào đã tạo đơn hàng để xem thông tin các đơn hàng đã được lên cùng với báo giá.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận