Tôi muốn ảnh banner ở landing pages full tràn màn hình


Bước 1. Vào tạo mới landing pages chọn ảnh và chú thích sau đó kéo 1 ảnh banner to Upload ảnh banner của bạn


Bước 2. Sang tab cài đặt dán đoạn mã code dưới đây vào mục Remarketing Facebook


<style type="text/css">

.ui-draggable {

padding: 0px !important;

}

.column.full{

padding: 0px !important;

}

</style>

Bước 3. Ấn lưu và xem lại kết quả ở đường link mà landing pages đã tạo ra
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận