Tôi là Admin của hệ thống,giờ tôi muốn cho thêm phòng Marketing thêm được nguồn KH thì làm thế nào?


Tôi là Admin của hệ thống,giờ tôi muốn cho thêm phòng Marketing thêm được nguồn KH thì làm thế nào?

Chào các bạn thân mến!

Bạn muốn cho thêm phòng Marketing thêm được nguồn khách hàng bạn vào Cài Đặt>vào Phân Quyền > theo nhóm người dùng> tích chọn Quyền Cài Đặt CRM là được.


Chúc các bạn thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận