Tôi không tạo hợp đồng trên Getfly nhưng muốn tìm được ngày hết hạn hợp đồng thì làm thế nào?


Câu hỏi: Tôi không tạo hợp đồng trên Getfly nhưng muốn tìm được ngày hết hạn hợp đồng thì làm thế nào?

Trả lời: Nếu anh, chị không tạo hợp đồng với khách hàng liên quan ở phần F4, thì có thể thao tác theo cách sau để theo dõi ngày hết hạn của hợp đồng:

1: Vào phần cài đặt, chọn định nghĩa dữ liệu (Khách hàng) rồi thêm mới trường: Ngày hết hạn hợp đồng, chọn dang dữ liệu là datetime.


2: Cập nhật thông tin ngày hết hạn hợp đồng vào chi tiết khách hàng


3: Tìm kiếm: Ở ngoài màn hình F2, chọn lựa chọn thêm điều kiện lọc, chọn trường Ngày hết hạn hợp đồng, chọn chứa, và nhập ngày muốn tìm kiếm.


 - Nếu muốn tìm kiếm theo ngày chính xác, nhập theo công thức : ngày/tháng/năm

- Nếu muốn tìm theo tháng, nhập theo công thức : /tháng/

- Nếu muốn tìm theo năm, nhập theo công thức:  /năm

- Nếu muốn tìm theo năm, tháng nhập theo công thức:  /tháng/năm

Sau đó anh chị có thể nhấn tạo bộ lọc để quản lý, những khách hàng đủ điều kiện trên sẽ ở trong bộ lọc, tránh mất thời gian để tìm lại các phần tìm kiếm này.Cám ơn anh chị đã quan tâm!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận