Tôi gửi sms trên GetFly không có dấu nếu chèn biến tên khách hàng có dấu thì làm sao?


SMS trên GetFly là gửi sms Brandname CSKH , tin nhắn sẽ là tin nhắn không dấu tối đa gửi 3 tin mỗi tin 160k ký tự.

Nếu thông tin khách hàng bạn lưu trên hệ thống có dấu nếu gửi sms hệ thống sẽ tự động bỏ dấu đi.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận