Tôi gửi sms trên GetFly không có dấu nếu chèn biến tên khách hàng có dấu thì làm sao?

Marketing - SMS Brandname

215 lượt xem

19/01/2018

SMS trên GetFly là gửi sms Brandname CSKH , tin nhắn sẽ là tin nhắn không dấu tối đa gửi 3 tin mỗi tin 160k ký tự.

Nếu thông tin khách hàng bạn lưu trên hệ thống có dấu nếu gửi sms hệ thống sẽ tự động bỏ dấu đi.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan