Tôi giao chỉ tiêu KPI số email gửi thành công vậy làm sao để lọc xem số lượng cụ thể đó


Khi anh/chị giao chỉ tiêu SỐ LƯỢNG EMAIL GỬI THÀNH CÔNGThì anh/chị có thể xem lại kết quả thực tế của chỉ tiêu đó ở phần KPI => KPI nhân viên ở bảng tỷ lệ chuyển đổi


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận