Tôi đang ở phòng marketing nhưng ko có quyền của nhóm marketing


Phòng marketing trong định nghĩa dữ liệu của Getfly không phải là nhóm marketing. đó có thể  là lý do bạn không có quyền của nhóm marketing. để chắc chắn điều này , bạn hãy liên hệ với admin để phân lại nhóm quyền nhé .
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận