Tôi đang gửi SMS thì bỗng nhiên hệ thống dừng, không gửi tiếp?

Marketing - SMS Brandname

225 lượt xem

05/01/2018

Anh/chị hãy kiểm tra:

1. Số tiền trong tài khoảng SMS có đủ để gửi hay không.

2. Hệ thống GetFly mặc định ban đầu giới hạn 1000 SMS, nếu bạn có nhu cầu gửi nhiều hơn, hãy liên hệ với CSKH để mở giới hạn.

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Nguyễn Thị Phương

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan