Tôi đang gửi SMS thì bỗng nhiên hệ thống dừng, không gửi tiếp?


Anh/chị hãy kiểm tra:

1. Số tiền trong tài khoảng SMS có đủ để gửi hay không.

2. Hệ thống GetFly mặc định ban đầu giới hạn 1000 SMS, nếu bạn có nhu cầu gửi nhiều hơn, hãy liên hệ với CSKH để mở giới hạn.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận