Tôi đang dùng 1 hệ thống tổng đài, có kết nối với GetFly được không?


Để kết nối tổng đài với GetFly, trước hết tổng đài phải có xuất API để kết nối. Sau khi tổng đài đã có API, GetFly sẽ nghiên cứu khả năng tích hợp vào hệ thống.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận