Tối đa một lần gửi mail trên GetFly gửi được bao nhiều?

Marketing - Email

558 lượt xem

29/06/2018

Gửi email trên GetFly không giới hạn số lượng gửi 1 lần tuy nhiên việc gửi mai sẽ phu thuộc rất nhiều yếu tố như:

- Giới hạn mail 1 tháng trên hệ thống 

- Dịch vụ mail KH sử dụng có bị giới hạn gì không?

- Nội dung mail: có đính kèm nhiều file trong mail

Chính vì vậy để đảm bảo việc gửi mail được ổn định, không bị gián đoạn thì số lượng mail nên giao động từ 400 đến 500 mail / lần gửi 
( Nếu mail có file đính kèm thfi cần tải lên tài liệu và dẫn link vào nội dung mail để giảm tải dung lượng)

0 / 5 ( Chưa có votes )
Thông tin tác giả

Trần Lan Anh

Bài viết liên quan

Không có bài viết liên quan