Tôi đã lên đơn hàng nhưng sao khách hàng vẫn không có giá trị?


Trường giá trị ở phần khách hàng là giá trị thực tế khách hàng đã trả cho mình, nên giá trị của khách hàng chỉ được  ghi nhận   khi đơn hàng đã được thanh toán

Trường hợp lên đơn hàng  nhưng giá trị của khách hàng không tăng  là do đơn hàng ấy chưa được thanh toán

Ví dụ:

- Khách hàng đã mua 2 đơn hàng nhưng giá trị của khách hàng vẫn bằng 0

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/Thang6/giatri1.png

- Khi thanh toán đơn hàng, giá trị của khách hàng lập tức được thay đổi

https://1.getfly.vn/uploads/files/private/Thang6/giatri2.png

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận