Tôi đã lên đơn hàng, đã thanh toán đơn hàng nhưng cột tổng doanh thu ngoài danh sách Kh vẫn là 0?


Cột tổng doanh thu sẽ được hệ thống tổng hợp và cập nhật vào cuối ngày.

Đơn hàng thanh toán ngày hôm nay thì sang ngày hôm sau mới lên tổng doanh thu.

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận