Tôi đã hủy đơn hàng nhưng sao vào Tab đã thu trong kỳ vẫn thấy đơn hàng ấy


Tôi đã hủy đơn hàng nhưng sao vào Tab đã thu trong kỳ vẫn thấy đơn hàng ấy?

Do đơn hàng ấy chưa được hủy lịch sử thanh toán
1. Đối với hệ thống có dùng Module-  Tài chính kế toán
 Người tạo  phiếu thu của đơn hàng ấy vào phiếu thu nhấn báo hủy, sau đấy thủ quỹ sẽ chấp nhận hủy thì phiếu thu của đơn hàng sẽ được hủy, và đơn hàng sẽ không còn xuất hiện ở tab đã thu trong kỳ nữa.
2. Đối với hệ thống không dùng Module- Tài chính kế toán
Vào chính đơn hàng ấy, xóa lịch sử thanh toán ở góc phải màn hình, đơn hàng này sẽ  được tính là chưa thanh toán và không còn xuất hiện ở tab đã thu trong kỳ nữa. 

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận