Tôi đã điền " tên đăng nhâp" của người phụ trách khách hàng, nhưng sao khi upload xong thấy những khách hàng đó đều là tôi phụ trách


Bỏ tích chọn " Đánh dấu khách hàng tôi là người phụ trách"

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận