Tôi có thêm mối quan hệ nhưng lại không thêm được?


Thứ nhất bạn phải kiểm tra xem có quyền thêm hay không , Thứ 2 bạn kiểm tra xem mối quan hệ đó đã tạo và bị xóa hay không, nếu bị xóa rồi thì không tạo giống mối quan hệ xóa đó, bạn phai tao mối quan hệ khác hoặc khôi phục mối quan hệ đã xóa đó 


Chúc các bạn thành công!

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận