Tôi có thể giao công việc cho cả phòng ban được hay không?


Khi Anh (Chị) tạo công công việc thì anh chị giao cho một người trong phòng ban, sau đó thêm người liên quan để tất cả cùng làm công việc.
Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận