Tôi có quyền xem tất cả khách hàng tạo sao không thay đổi được người phụ trách khách hàng


Tôi có quyền xem tất cả khách hàng tạo sao không thay đổi được người phụ trách khách hàngĐể thay đổi được người phụ trách khách hàng ( nếu không phải là người ohuj trách của khách hàng đó) anh/chị cần có quyền xem tất cả khách hàng và có quyền sửa khách hàng mới có thể thay đổi được.


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận