Tôi có quyền xem tất cả công việc mà vào dự án chỉ hiển thị những công việc tôi là người liên quan


Khi vào chi tiết dự án công việc, hệ thống mặc định hiển thị những công việc:

- Công việc tôi liên quan

- Trạng thái Mới cập nhật
Anh/chị muốn xem tất cả các công việc có thể lựa chọn điều kiện lọc như sau, Sẽ hiển thị ra tất các các công việc :Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận