Tôi có dữ liệu đơn hàng cũ , cần tải lên getffly .


                     Để tải lên dữ liệu đơn hàng chúng ta cần làm các bước sau : 

            B1 : Trỏ chuột vào mục bán hàng.

            B2 : Chọn mục bán hàng.

            B3 : Chọn mục upload để up load đơn hàng.


B4 : Click để chọn file mẫu đơn hàng.

B5 : Chọn tải xuống một file mẫu bất kỳ .

B6 : Điền Thông tin vào file mẫu , lưu lại rồi click vào Tải lên dánh sách.


B7 : Chọn file excel vừa điền .

B8 : Click   để hoàn tất quy trình

Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận