Tôi có bản mô tả công việc và lưu đồ quy trình của từng vị trí thì đưa vào đâu trong Getfly nhỉ?


Để lưu trữ thông tin các bản mô tả công việc hay lưu đồ quy trình của từng vị trí trong nội bộ công ty, anh/chị có thể sử dụng phần TÀI LIỆU trên Getfly:


Đối với mỗi bộ phận sẽ có nội dung công việc và quy trình khác nhau, anh/chị có thể sử dụng phần TÀI LIỆU CHIA SẺ giành cho từng bộ phận


CHÚC ANH/CHỊ THÀNH CÔNG!


Bài Viết Liên Quan
Không có bài viết liên quan
Bình Luận

Viết Bình LuậnCancel Reply


Bài viết nhiều bình luận